Informasjon om SFO

SFO telefon: 481 80 422

Oppstart nytt skoleår er torsdag 15. august 2024

Åpningstider:

Mandag - fredag 07:00 - 16:30

Søknad og oppsigelse:

Søknadsfrist for SFO er 15. mai og søknaden gjelder til plassen endres eller sies opp, eller ved avslutning av 4. klasse.

Søknad, endring og oppsigelse: https://skole.visma.com/hoylandet 

Elever som har fått innvilget SFO-plass trenger ikke å søke på nytt.  Hvis det er endringer i oppholdstiden må det søkes på nytt.  Dersom eleven ikke lenger ønsker SFO-plass, må plassen sies opp.  SFO-plassen til elever som går ut av 4. klasse sies opp automatisk.

Priser:

Gjelder alle elever i 1. - 4. klasse og for barn med særskilt behov 5. - 7. årstrinn. Barn med særskilt behov 5. - 7. trinn er gratis.
Betalingssatser skolefritidsordning
12 timer gratis sfo for 1. - 3. trinn Inntil 8 timer pr uke Inntil 12 timer pr uke Inntil 16 timer pr uke Over 16 timer pr uke Kjøp av ekstra dag
Gratis kr 628 kr 965 kr 1250 kr 1875 Kr 236
4. trinn. Priser pr mnd for 2024.
Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
12 timer gratis sfo for 1. -3. trinn Inntil 8 timer pr uke Inntil 12 timer pr uke Inntil 16 timer pr uke over 16 timer pr uke Kjøp av dag
Gratis kr 628 kr 965 kr 1250 kr 1875 236,-
Det er 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2.  trinn.

Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO for elever i 1. og 2. klasse 

Fra 1. 8.2020 har regjeringen innført redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ordningen skal sikre at ingen familier skal bruker mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass i 1. og 2. klasse.

For Høylandet vil dette gjelde familier med inntekt under kr 258 000,-. 

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden ved skattemelding eller lignende.  

Søknadsfrist 1. september.  

Planer og dokumenter:

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Høylandet kommune