Kommunal vigsel

Gifteringer_1_13.jpgHar du bryllupsplaner? Nå kan du gifte deg hos Høylandet kommune. Fra januar 2018 har kommunene vigselsrett.

Hvem får tilbudet?

Vigselstilbudet gjelder for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Det er nok at en av brudeparet er innbygger i Høylandet. Kommunen er også åpen for å tilby vigsler for folk bosatt i andre kommuner.

Hvem vier og hvor foregår seremonien?

I Høylandet er det ordfører, varaordfører og rådmann som har vigselsrett. I utgangspunktet er det kommunestyresalen som er seremonirom, men andre alternativ kan drøftes og avklares med vigsler.

Hva koster det?

Vigsel er gratis for kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom vigsel tilbys utover det vanlige tilbudet kan man ta betalt for merkostnader. Brudefolket skal i så fall varsles om det i god tid.

Kontakt:

Kontakt servicekontoret i Høylandet kommune:

Tlf 74324800
postmottak@hoylandet.kommune.no

Vi trenger følgende opplysninger fra dere:

Navn på brudepar
Epost-adresse
Telefonnummer
Ønsket sted for vigsel
Ønske om dato
Ønske om vigsler

 

Forberedelser

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer. Da får dere attesten så fort alle har skrevet under.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Hvis dere heller vil gjøre det på papir, må dere fylle ut skjemaene som dere finner hos Skatteetaten og sende disse samlet til deres lokale skattekontor. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

Når søknaden er godkjent, vil prøvingsattesten bli utstedt i Altinn og den må videresendes til vigsler. Dere velger selv om attesten videreformidles digitalt, eller som brevpost.

Bryllup

Høylandet kommune bruker kommunestyresalen som seremonirom. Ønsker brudeparet vigsel et annet sted, kan det avtales med vigsler.

Overfor vigsler må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

To vitner skal være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Det borgerlige vigselsformularet skal benyttes, og det legges tilrette for en seremoni som skal oppleves høytidelig og verdig. Seremonien kan tilpasses med musikk og tekst om det er ønskelig.

Melding om vigsel - vigselsattest

Prøvingsattesten om vigsel utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. Vigsler fyller ut skjemaet. Brudefolkene og vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til Skatteetaten innen 3 dager. Brudefolkene får en bekreftet kopi som utgjør midlertidig vigselsattest.

Skatteetaten sender så en vigselsattest til dere i posten.

Vigselsbok

Kommunen har plikt til å føre vigselsbok med oversikti over ekteskap som er inngått i kommunen.