Hvem gjør hva i administrasjonen?

Kommunedirektørens stab utgjør administrasjonen på kommunehuset. Her følger en oversikt hvem som gjør hva. Servicekontoret er kommunens førstelinjetjeneste. Har du spørsmål - nøl ikke med å ta kontakt eller kom innom.
 

Høylandet kommunehusKommunehuset er åpent mellom kl. 08 og 15.30 mandag til fredag.

Tlf 74 32 48 00

 

Kommunedirektør: overordnet ledelse og administrasjon.

Personalsjef:  helse, miljø, sikkerhet (HMS), ansettelsessaker, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær, pensjon,, personaloppfølging, IA-kontakt

Økonomisjef: budsjett, regnskap, spørsmål vedr. betalingsutsettelse, eiendomsskatt, inngående faktura.
Adresse fakturamottak: fakturamottak@mnsk.no.

Lønns- og personalkonsulent:  lønnsgrunnlag, pensjon, eiendomsskatt, startlån/ boligtilskudd, valgordningen.

Flyktningetjenesten: bosetting av flyktninger, integreringsarbeid, oppfølging og rådgivning av deltakere i introduksjonsprogrammet.

Servicekontoret:

 • sentralbordet og publikumsrettede tjenester
 • utgående faktura:  kommunale avgifter,  barnehage, SFO, musikk- og kulturskole, skolemat
 • utsending av politiske saker, for- og etterarbeid
 • utleie av rom på skolen, gymsal og hall
 • utleie av skysstasjonen
 • post og arkiv
 • Hærva
 • hjemmesiden til kommunen
 • saksbehandling
 • valgordningen
 • kasse