Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

 

Ny info vedr mobilnettet  kl 17.00 - 28.nov.

Telenor har rettet feilen.  

Hvem gjør hva i administrasjonen?

Hvem gjør hva i administrasjonen?

Kommunedirektørens stab utgjør administrasjonen på kommunehuset. Her følger en oversikt hvem som gjør hva. Servicekontoret er kommunens førstelinjetjeneste. Har du spørsmål - nøl ikke med å ta kontakt eller kom innom.
 

Høylandet kommunehus - Klikk for stort bildeKommunehuset er åpent mellom kl. 08 og 15.30 mandag til fredag.

Tlf 74 32 48 00

 

Kommunedirektør: overordnet ledelse og administrasjon.

Personalsjef:  helse, miljø, sikkerhet (HMS), ansettelsessaker, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær, pensjon,, personaloppfølging, IA-kontakt

Økonomisjef: budsjett, regnskap, spørsmål vedr. betalingsutsettelse, eiendomsskatt, inngående faktura.
Adresse fakturamottak: fakturamottak@mnsk.no.

Lønns- og personalkonsulent:  lønnsgrunnlag, pensjon, eiendomsskatt, startlån/ boligtilskudd, valgordningen.

Flyktningetjenesten: bosetting av flyktninger, integreringsarbeid, oppfølging og rådgivning av deltakere i introduksjonsprogrammet.

Servicekontoret:

 • sentralbordet og publikumsrettede tjenester
 • utgående faktura:  kommunale avgifter,  barnehage, SFO, musikk- og kulturskole, skolemat
 • utsending av politiske saker, for- og etterarbeid
 • utleie av rom på skolen, gymsal og hall
 • utleie av skysstasjonen
 • post og arkiv
 • Hærva
 • hjemmesidene til kommunen
 • saksbehandling
 • valgordningen
 • kasse

 

 

Til toppen