Offentlig skattelister 2024

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024 og eiendomsskattelovens § 15, legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 29. februar 2024.

Listen legges også ut på kommunens administrasjonsbygg.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til: 
    Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller 
    postmottak@hoylandet.kommune.no innen: 11. april 2024.

Skatteliste - Offentlig ettersyn (PDF, 250 kB)

Skatteliste - offentlig ettersyn Fritak § 5 og § 7. (PDF, 138 kB)