Kriseledelse

Kriseledelse

Kriseledelse
Hvem Navn Tlf
Kommunedirektør, leder av kriseledelse Liv Elden Djokoto 45096975
Ordfører/talsperson til media Ole Joar Flaat 93087867
Varaordfører Kjersti Lian 41438355
Teknisksjef Johan Andre Grongstad 41660483
Informasjonsavsvarlig Inger Sofie Aune Johannessen 41641229
Kommunalsjef oppvekst og kultur Fredrik Steinsvik 92060289
Kommunalsjef helse -og omsorg Frode Grevskott 970 00 889
Servicekontor Marit Grannes 97675037
HR-leder Knut Erik Heia 47750189