Kriseledelse

Kriseledelse

Kriseledelse
Hvem Navn Tlf
Kommunedirektør, leder av kriseledelse Liv Elden Djokoto 45096975
Ordfører/talsperson til media Hege Nordheim-Viken 91593320
Varaordfører Jo Arne Kjøglum 90206999
Teknisk Johan Andre Grongstad 41660483
Informasjonsavsvarlig Inger Sofie Aune Johannessen 41641229
Kommunalsjef oppvekst -og kultur Kristin Lonmo Almaas 99546051
Kommunalsjef helse -og omsorg Frode Grevskott 970 00 889
Servicekontor Marit Grannes 97675037
Personalsjef Mariann Loeng Røttesmo 92089588