Beredskapsråd

Beredskapsrådet 2023 - 2027

Beredskapsrådet 2023 - 2027
Hvem Funksjon Navn
Ordfører Leder Ole Joar Flaat
Kommunedirektør Liv Elden Djokoto
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur Fredrik Steinsvik
Kommunelege I Maren Gartland
Kommunalsjef Helse og Omsorg Frode Grevskott
Jordbrukssjef Lene Elise Mevassvik
Politikontakt Åge Ivar Dille
Områdesjef HV Kay Haug/ Lornts Mørkved-Romstad
Teknisk sjef Johan Andre Grongstad
Brannsjef Tommy Tørring
Sivilforsvaret