Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

Krav til søknaden  Hva kan dere søke på - Hvordan søke - Rapporteringer - Utlysningsteksten

Illustrasjon av Bufdir sin logo - Klikk for stort bilde   

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

 Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Trenger du hjelp - kontakt Inger Sofie - mob. 416 41 229

 

Til toppen