Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Skatter og avgifter

Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Tiltak som krever søknad og tillatelse

Oppføring av boliger/fritidsbolig Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte: Priser 2021
Oppføring av boliger/fritidsbolig
Kr.
10.170
Fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse/endring,riving, oppføring eller endring av bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjon og lignende, oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, støyskjermer, skilt og reklameinnretninger, plassering av midlertidige bygninger. (Priser 2021)
Fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse/endring,riving,
Kr.
2.540,-
Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veger og plasser (Priser 2021)
Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veger og plasser
Kr.
1.395,-
Delingssøknader Fradeling av tomt i hht plan- og bygningsloven §20-1, punkt m.(Priser 2021)
Delingssøknader
Kr.
1.395,-

Tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver

Mindre tiltak på bebygd eiendom Påbygg mindre enn 50 m2, bygg om ikke skal brukes til beboelse mindre enn 70 m2, alminnelige driftsbygninger i landbruket mindre enn 1000 m2, midlertidige bygninger ikke lenger enn 2 år, andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. (Priser 2021)
Mindre tiltak på bebygd eiendom
0-50 m2 51-200 m2 Over 200 m2
2.540,- pr. sak 2.540- + 34,- pr m2 over 50 m2 7.625,- pr sak

Lokal godkjenning av foretak

Lokal godkjenning av foretak Det beregnes ikke gebyr etter pkt a - d når det foreligger sentral godkjenning. Priser 2021
Lokal godkjenning av foretak
Gebyr Kr.
a) Grunnkostnad; en faglig leder og en funksjon 2.120,-
b) tillegg for hver faglige leder 550,-
c) tillegg for hver funksjon 550,-
d) fornying av lokal godkjenning, uten endringer 550,-
e) tillegg for godkjenning av ansvarsrett pr. ansvarsområde 550,-
f) tillegg for godkjenning av kontrollplaner 550,-

Private reguleringsplaner

Private reguleringsplaner etter PBL §12-3 Behandling av private forslag til detaljregulering: (Priser 2021).
Private reguleringsplaner etter PBL §12-3
Enkel plan Sammensatt plan
10.805 21.610
Til toppen