Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

Skatter og avgifter

Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Tiltak som krever søknad og tillatelse

Oppføring av boliger/fritidsbolig Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte: (Priser 2018)
Oppføring av boliger/fritidsbolig
Kr.
4.942,-
Fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse/endring,riving, oppføring eller endring av bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjon og lignende, oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, støyskjermer, skilt og reklameinnretninger, plassering av midlertidige bygninger. (Priser 2018)
Fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse/endring,riving,
Kr.
6.346,-
Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veger og plasser (Priser 2018)
Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veger og plasser
Kr.
1.144,-
Delingssøknader Fradeling av tomt i hht plan- og bygningsloven §20-1, punkt m. (Priser 2018)
Delingssøknader
Kr.
1.144,-

Tiltak som krever søknad og tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver

Mindre tiltak på bebygd eiendom Påbygg mindre enn 50 m2, bygg om ikke skal brukes til beboelse mindre enn 70 m2, alminnelige driftsbygninger i landbruket mindre enn 1000 m2, midlertidige bygninger ikke lenger enn 2 år, andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. (Priser 2018)
Mindre tiltak på bebygd eiendom
0-50 m2 51-200 m2 Over 200 m2
1.144,- pr. sak 1.144,- + 25,- pr m2 over 50 m2 4.942,- pr sak

Lokal godkjenning av foretak

Lokal godkjenning av foretak Det beregnes ikke gebyr etter punkt a-d når det foreligger sentral godkjenning. (Priser 2018)
Lokal godkjenning av foretak
Gebyr Kr.
a) Grunnkostnad; en faglig leder og en funksjon 2.003.,-
b) tillegg for hver faglige leder 520,-
c) tillegg for hver funksjon 520,-
d) fornying av lokal godkjenning, uten endringer 520,-
e) tillegg for godkjenning av ansvarsrett pr. ansvarsområde 520,-
f) tillegg for godkjenning av kontrollplaner 520,-

Private reguleringsplaner

Private reguleringsplaner etter PBL §12-3 Behandling av private forslag til detaljregulering: (Priser 2018).
Private reguleringsplaner etter PBL §12-3
Enkel plan Sammensatt plan
10.200,- 20.400,-
Til toppen