Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Skatter og avgifter

Betalingssatser og gebyr matrikkel

Satsene gjelder for 2018.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 501-2000 m2 Fra 2001 m2 - økning pr daa
7452 13.967 1.394
Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendom
Volum 0-2000 m3 Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3
14.939 1.128
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 51-250 m2 251-2000 m2
5.963 8.386 11.173

 

Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Registrering av jordsameie
Kr.
4.180
Oppmålingsforretning over punktfeste For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % gebyr.
Oppmålingsforretning over punktfeste
Kr.
6.836
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Gebyr etter medgått tid, minstegebyr:
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
Kr.
7.452
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne holdes.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr.
2.785
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 251-500m2
2.785 4.180
Grensejustering anleggseiendom Det faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Grensejustering anleggseiendom
Kr.
4.099
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift, med unntak av veg, og jernbaneformål.
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie
0-250 m2 251-500 m2 For nytt påbegynt 500 m2 - økning i gebyr
5.575 6.967 1.394
Arealoverføring anleggseiendom Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Arealoverføring anleggseiendom
0-250 m3 251-500 m3 Pr påbegynt 500 m3 - økning i gebyr
4.847 6.058 1.394
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr punkt
2.980 746
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, min. 2 timer.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr. punkt
4.471 1.490

 

Utstedelse av matrikkelbrev Endringene i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev
Inntil 10 sider Over 10 sider
265 477
Timepris 2021 For arbeid etter matrikkelloven:
Timepris 2021
Kr
777,-
Til toppen