Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

Skatter og avgifter

Betalingssatser og gebyr matrikkel

Satsene gjelder for 2018.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 501-2000 m2 Fra 2001 m2 - økning pr daa
5.722 11.471 1.144
Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendom
Volum 0-2000 m3 Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3
11.471 926
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 51-250 m2 251-2000 m2
4.578 6.887 9.176

 

Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Registrering av jordsameie
Kr.
3.433
Oppmålingsforretning over punktfeste For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % gebyr.
Oppmålingsforretning over punktfeste
Kr.
5.165
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Gebyr etter medgått tid, minstegebyr:
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
Kr.
5.722
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne holdes.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr.
2.288
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 251-500m2
2.288 3.433
Grensejustering anleggseiendom Det faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Grensejustering anleggseiendom
Kr.
3.366
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift, med unntak av veg, og jernbaneformål.
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie
0-250 m2 251-500 m2 For nytt påbegynt 500 m2 - økning i gebyr
4.578 5.722 1.144
Arealoverføring anleggseiendom Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Arealoverføring anleggseiendom
0-250 m3 251-500 m3 Pr påbegynt 500 m3 - økning i gebyr
4.578 5.722 1.144
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr punkt
2.289 572
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, min. 2 timer.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr. punkt
3.433 1.144

 

Utstedelse av matrikkelbrev Endringene i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev
Inntil 10 sider Over 10 sider
203 401
Timepris For arbeid etter matrikkelloven:
Timepris
Kr
767,-
Til toppen