Betalingssatser og gebyr matrikkel

Betalingssatser og gebyr matrikkel

Satsene gjelder for 2018.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 501-2000 m2 Fra 2001 m2 - økning pr daa
7452 13.967 1.394

Opprettelse av anleggseiendom

Opprettelse av anleggseiendom
Volum 0-2000 m3 Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3
14.939 1.128

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 51-250 m2 251-2000 m2
5.963 8.386 11.173

 

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Registrering av jordsameie
Kr.
4.180

Oppmålingsforretning over punktfeste

For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % gebyr.
Oppmålingsforretning over punktfeste
Kr.
6.836

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

Gebyr etter medgått tid, minstegebyr:
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
Kr.
7.452

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne holdes.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr.
2.785

Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 251-500m2
2.785 4.180

Grensejustering anleggseiendom

Det faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Grensejustering anleggseiendom
Kr.
4.099

Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift, med unntak av veg, og jernbaneformål.
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie
0-250 m2 251-500 m2 For nytt påbegynt 500 m2 - økning i gebyr
5.575 6.967 1.394

Arealoverføring anleggseiendom

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Arealoverføring anleggseiendom
0-250 m3 251-500 m3 Pr påbegynt 500 m3 - økning i gebyr
4.847 6.058 1.394

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr punkt
2.980 746

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, min. 2 timer.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr. punkt
4.471 1.490

 

Utstedelse av matrikkelbrev

Endringene i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev
Inntil 10 sider Over 10 sider
265 477

Timepris 2021

For arbeid etter matrikkelloven:
Timepris 2021
Kr
777,-
Til toppen