Betalingssatser og gebyr matrikkel

Satsene gjelder for 2018.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 501-2000 m2 Fra 2001 m2 - økning pr daa
10.237 16.527 1.546

Opprettelse av anleggseiendom

Opprettelse av anleggseiendom
Volum 0-2000 m3 Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3
17.605 1.251

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 51-250 m2 251-2000 m2
7654 10340 13430

 

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Registrering av jordsameie
Kr.
4.635

Oppmålingsforretning over punktfeste

For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % gebyr.
Oppmålingsforretning over punktfeste
Kr.
9.194

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

Gebyr etter medgått tid, minstegebyr:
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
Kr.
9194

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne holdes.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr.
3088

Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 251-500m2
3.088 4.635

Grensejustering anleggseiendom

Det faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Grensejustering anleggseiendom
Kr.
4543

Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift, med unntak av veg, og jernbaneformål.
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie
0-250 m2 251-500 m2 For nytt påbegynt 500 m2 - økning i gebyr
6180 7723 1546

Arealoverføring anleggseiendom

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Arealoverføring anleggseiendom
0-250 m3 251-500 m3 Pr påbegynt 500 m3 - økning i gebyr
5374 6716 1546

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr punkt
6.258 827

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, min. 2 timer.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr. punkt
6.258 1.651

 

Utstedelse av matrikkelbrev

Endringene i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev
Inntil 10 sider Over 10 sider
294 529

Timepris 2024

For arbeid etter matrikkelloven:
Timepris 2024
Kr
860,-