Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Skatter og avgifter

Betalingssatser og gebyr matrikkel

Satsene gjelder for 2018.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
0-500 m2 501-2000 m2 Fra 2001 m2 - økning pr daa
7452 13.967 1.394
Opprettelse av anleggseiendom
Opprettelse av anleggseiendom
Volum 0-2000 m3 Volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3
14.939 1.128
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Oppmåling av uteareal på eierseksjon
0-50 m2 51-250 m2 251-2000 m2
5.963 8.386 11.173

 

Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Registrering av jordsameie
Kr.
4.180
Oppmålingsforretning over punktfeste For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % gebyr.
Oppmålingsforretning over punktfeste
Kr.
6.836
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Gebyr etter medgått tid, minstegebyr:
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
Kr.
7.452
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne holdes.
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Kr.
2.785
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie
0-250 m2 251-500m2
2.785 4.180
Grensejustering anleggseiendom Det faktureres etter medgått tid, minstegebyr:
Grensejustering anleggseiendom
Kr.
4.099
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift, med unntak av veg, og jernbaneformål.
Arealoverføring grunneindom, festegrunn og sameie
0-250 m2 251-500 m2 For nytt påbegynt 500 m2 - økning i gebyr
5.575 6.967 1.394
Arealoverføring anleggseiendom Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Arealoverføring anleggseiendom
0-250 m3 251-500 m3 Pr påbegynt 500 m3 - økning i gebyr
4.847 6.058 1.394
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr punkt
2.980 746
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, min. 2 timer.
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter Overskytende punkter, pr. punkt
4.471 1.490

 

Utstedelse av matrikkelbrev Endringene i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev
Inntil 10 sider Over 10 sider
265 477
Timepris 2021 For arbeid etter matrikkelloven:
Timepris 2021
Kr
777,-
Til toppen