Lag og foreninger i Høylandet kommune

 

Her følger en oversikt over lag og foreninger i Høylandet kommune. Nøl ikke med å ta kontakt om noe er feil, dere har oppdateringer, nye opplysninger osv. Da sender dere epost til: postmottak@hoylandet.kommune.no

Fagorganisasjoner
Faglag Kontaktperson Epost Tlf.
Tine Produsentlag Iver Tyldum iver.tyldum@gmail.com 917 65 578
Grong og Høylandet Sauavlslag Ola Sigurd Grongstad ola-gron@online.no 480 95 480
Høylandet skogeierlag Sindre Hasselvold mevassvikgard@hotmail.com 482 84 626
Høylandet Bondelag Arnstein Røli arnstein@tyldumlille.no 915 51 557
Nordfolla Forvaltningslag Birger Aarmo birger.aarmo@buso.no 909 63 298
Kongsmoeelva elveierlag Bjørn Roger Vikan bjorn.roger@petit-agentur.no 970 72 186
Høylandet hagelag Katarina Lyng Hammer hoylandet.hagelag@gmail.com 406 01 685
Høylandet sausankelag Knut Arne Almås kn-aal@online.no 975 89 872

 

Ungdomslagene og ungdomsklubbene
Ungdomslag/ungdomsklubb Kontaktperson E-post Tlf.
U.L. Framtidsvon Andreas Aune auneahlin@hotmail.com 909 84 037
U.L. Liv Lars Magnus Almås Øie, leder lars@norwayoutdoor.no 476 28 755
U.L. Framhug Stine Mari Moen ulframhug@hotmail.com 948 95 892
U.L. Lidarende Bård Håvard Viken bhviken@start.no 928 21 549
Ungdomsklubben Tina Renate Skage Hårstad tina.harstad@hoylandet.kommune.no 40078591
RIFF øvingslokale Lena Fossland Brøndbo lena.fossland.brondbo@hoylandet.kommune.no

 

Skytterlag, baner og anlegg for våpen.
Skytterlag o.l. Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet skytterlag Ivar Asbjørn lervåg ial@statskog.no 975 41 746
Loddoenget skytebane Ole Jørgen Kjøglum ojk_4@hotmail.com 481 99 195
Meihatten Skytterlag Birger Aarmo birger.aarmo@buso.no 909 63 298
Høylandet Pistolklubb Kjell Arne Røtting kjell98@hotmail.com 915 40 748
Kongsmoen miniatyrbane Andreas Aune auneahlin@hotmail.com 909 84 037
Trongmyra Stadion Birger Aarmo birger.aarmo@buso.no 909 63 298

 

Musikk, teater, dans, sang m.m.
Musikk, teater, dans m.m. Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet storband Kristoffer Lona klona@online.no 915 75 215
Øvre Høylandet Musikklag Ann-Kristin J. Grannes akjgrannes@outlook.com 480 42 870
Høylandet skolekorps Geir Joar Werstad werstad@msn.com 971 41 037
Høylandet Sångkor Marit Hoddø Vikan mhoddoe@hotmail.com 414 41 617
Høylandet familieteater Cathrine Fiskum catfisk@hotmail.com 922 32 564

 

Politiske parti, råd og utvalg
Politiske parti, råd og utvalg Navn Epost Tlf.
Høylandet Senterparti Ola Peder Skarland olapskarland@hotmail.com 971 26 239
Høylandet Arbeiderparti Rune Kristian Grongstad rune_kristian@hotmail.com 913 33 765
Fellesrådet for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne Haldis Dahl haldisdah@gmail.com 905 98 937
Ungdomsrådet Ingrid Kjøglum
MOT Høylandet Fredrik Steinsvik fredrik.steinsvik@hoylandet.kommune.no 920 60 289
Kommunal kulturkveldkomite ingen leder valgt 74 32 48 00

Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse, forebyggende

Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse, forebyggende
Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse Kontaktperson Epost Tlf
Vassbotna sanitetsforening Hild-Sissel Viken hilvik1@outlook.com 995 65 003
Øyvatne sanitetsforening Tove Fjerdingen tovefjerd@gmail.com 950 38 716
Hålonna sanitetsforening Åshild Nymo Aashild.nymo@gmail.com 908 60 855
Kongsmoen sanitetsforening Ingunn Aar ingunn.a.aar@gmail.com 906 73 663
Øvre Høylandet og Kongsmoen pensjonistlag Ole Flakken o-flak@online.no 456 17 644
Høylandet pensjonistlag Gunni Grannes Solem gunni.g.solem@gmail.com 950 78 824
Høylandet historielag Tove Fjerdingen tovefjerd@gmail.com 950 38 716
Høylandet og Overhalla lokallag for NFU Inger Sofie Aune Johannessen ingsofie@gmail.com 416 41 229
Mental Helse Liv Irene Eidsmo liv.eidsmo@live.no 900 72 371
Høylandet og Overhalla LHL Astrid Marie Bakken lhl.overhalla@lhl.no 482 14 571
HLH Overhalla, Grong og Høylandet Tom Riise Hanssen riise-h@online.no 926 84 961
Idrett, friluft, motorsport
Idrett, friluft, motorsport Kontaktperson Epost Tlf.
LIV 4H Trine Anita Nubdal Kjøglum train_nubdal@hotmail.com 476 64 245
Hållingen 4H Kari Elstad karjoe@online.no 452 54 589
Høylandet snøscooterklubb Georg Mjøsund geomjo@icloud.com 417 50 870
Høylandet Motorklubb Jan Ove Brøndbo janb@kino.no 916 70 571
Stallsporten Jo Arne Kjøglum jokjoglum@gmail.com 902 06 999
I.L. Hållingen Maria Haldorsen mariahaldorsen@gmail.com 47615596
Høylandet Tråkk Ole Anders Sagvik sagviksceneservice@gmail.com 916 91 332

Kontaktperson for utleie av kulturbygg og Velforeninger i Høylandet

Kontaktperson for utleie av kulturbygg og Velforeninger i Høylandet
Samfunnshus, velforeninger Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet samfunnshus Ole Einar Børstad oleborstad@hotmail.com 934 84 026
Kongsmoen grendehus - U.L. Framtidsvon Gudmund Evensen gudmund.evensen@buso.no 984 83 804
Øie ungdomshus - U.L. Liv Sverre Lilleberre sverre_lille@hotmail.com 995 24 524
Vassbotna forsamlingshus - U.L. Lidarende Kristin Ahlin kristahlin@hotmail.com 415 02 045
Loddoenget skytebane Ole Jørgen Kjøglum ojk_4@hotmail.com 481 99 195
Skistu Kjerstin Tyldum kjerstin@revy.no 988 93 626
Vargeia Vel Espen Pettersen laugpet@online.no 940 06 053
Vaddamoen Vel Siv Monica Bråteng sivmonica71@hotmail.com 418 57 395
Børstad velforening Tom Roger Bråteng tomrogerbraateng@hotmail.com 419 25 928