Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

 

 

Kontaktinfo lag/foreninger

Lag og foreninger i Høylandet kommune

 

Her følger en oversikt over lag og foreninger i Høylandet kommune. Nøl ikke med å ta kontakt om noe er feil, dere har oppdateringer, nye opplysninger osv. Da sender dere epost til: postmottak@hoylandet.kommune.no

Faglag
Faglag Kontaktperson Epost Tlf.
Midtre-Namdal Produsentlag, TINE Lars Henrik Kjølstad lars_kjolstad@hotmail.com 41452514
Grong og Høylandet Sauavlslag Ola Sigurd Grongstad ola-gron@online.no 48095480
Høylandet skogeierlag Bård Håvard Viken bhviken@start.no 928 21 549
Øvre Høylandet og Kongsmoen Bondelag Solbjørg Kjølstad solkjolstad@buso.no 473 66 173
Høylandet Bondelag Arnstein Røli arnsteir@online.no 915 51 557

 

Ungdomslag / ungdomsklubb
Ungdomslag / ungdomsklubb Kontaktperson Epost Tlf.
U.L. Framtidsvon Andreas Aune auneahlin@hotmail.com 909 84 037
U.L. Liv Lars Magnus Almås Øie lars@norwayoutdoor.no 476 28 755
U.L. Framhug Ingvild Dahl Røtting Ingvild_932@hotmail.com 948 95 892
U.L. Lidarende Liv Irene Eidsmo liv.eidsmo@live.no 900 72 371
Ungdomsklubben Geir Ove Brøndbo Hammer Geir.ove.brondbo@hoylandet.kommune.no 482 62 222
POP-prosjektet Vegard F. Brøndbo

 

Skytterlag o.l.
Skytterlag o.l. Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet skytterlag Lars Otto Okstad lookstad@buso.no 952 12 724
Loddoenget skytebane Lars Otto Okstad lookstad@buso.no 952 12 724
Meihatten Skytterlag Birger Aarmo Birger.aarmo@buso.no 909 63 298
Høylandet Pistolklubb Einar Almaas einaralm@online.no 905 04 531

 

Musikk, teater, dans m.m.
Musikk, teater, dans m.m. Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet storband Andreas Aavatsmark andreas@inspirasjonstre.no 915 75 215
Øvre Høylandet Musikklag Ann-Kristin Johansen Grannes 480 42 870
Høylandet skolekorps Geir Joar Werstad werstad@msn.com 971 41 037
Høylandet Sångkor Marit Hoddø Vikan 414 41 617
Høylandet familieteater Cathrine Fiskum catfisk@hotmail.com 922 32 564
Midtre Høylandet gammeldansforening Egil Ulvin egil.ulvi@gmail.com

 

Råd og utvalg
Politiske parti, råd og utvalg Navn Epost Tlf.
Høylandet Senterpari Karen Mo Røli karen-2@online.no 476 00 273
Høylandet Arbeiderparti Mona Hellesø moeelise@online.no 414 20 042
Fellesrådet for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne Haldis Dahl haldisdah@gmail.com 994 09 256
Ungdomsrådet Harald Økstad
Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse
Sanitet, pensjonist, bygdelag, historielag, helse Kontaktperson Epost Tlf
Høylandet bygdekvinnelag Turid Selnes Grongstad turid-se@live.no 416 42 025
Vassbotna sanitetsforening Hild-Sissel Viken hilvik1@outlook.com 995 65 003
Øyvatne sanitetsforening Tove Fjerdingen tovefjerd@gmail.com 950 38 716
Hålonna sanitetsforening Åshild Nymo Aashild.nymo@gmail.com 908 60 855
Kongsmoen sanitetsforening Ingunn Aar ingunn.a.aar@gmail.com 906 73 663
Øvre Høylandet og Kongsmoen pensjonistlag Ole Flakken o-flak@online.no 456 17 644
Høylandet pensjonistlag Turid Boldermo turid.bolder@gmail.com 994 44 504
Høylandet historielag Tove Fjerdingen tovefjerd@gmail.com 950 38 716
Høylandet og Overhalla Lokallag for NFU Inger Sofie Aune Johannessen ingsofie@gmail.com 416 41 229
Mental Helse Liv Irene Eidsmo liv.eidsmo@live.no 900 72 371
Høylandet LHL, har fusjonert med Overhalla LHL Astrid Marie Bakken lhl.overhalla@lhl.no 482 14 571
HLH Overhalla, Grong og Høylandet Tom Riise Hanssen riise-h@online.no 926 84 961
Idrett, friluft, motorsport
Idrett, friluft, motorsport Kontaktperson Epost Tlf.
LIV 4H Trine Anita Nubdal Kjøglum train_nubdal@hotmail.com 476 64 245
Hållingen 4H Kari Elstad karjoe@online.no 452 54 589
Høylandet Motorklubb Jan Ove Brøndbo janb@kino.no 916 70 571
Stallsporten Jo Arne Kjøglum jokjoglum@gmail.com 902 06 999
I.L. Hållingen Knut Årsandøy knut@takstforum.com 900 71 559
Samfunnshus, velforeninger, ungdomslag
Samfunnshus, velforeninger Kontaktperson Epost Tlf.
Høylandet samfunnshus Ole Einar Børstad oleborstad@hotmail.com 934 84 026
Vargeia Vel Espen Pettersen laugpet@online.no 940 06 053
Kongsmoen grendehus - U.L. Framtidsvon Andreas Aune auneahlin@hotmail.com 909 84 037
Øie ungdomshus - U.L. Liv Rita Rosendal rita@namdalrehab.no 916 23 573
Vassbotna forsamlingshus - U.L. Lidarende Liv Irene Eidsmo liv.eidsmo@live.no 900 72 371
Loddoenget skytebane Lars Otto Okstad lookstad@buso.no 952 12 724
Til toppen