Frivillighet/ lag og foreninger

 I Høylandet kommune er det registrert 50 lag og foreninger, fordelt på 1260 innbyggere. Den frivillige innsatsen utgjør en viktig rolle i utviklingen av et godt kulturtilbud. Et godt kulturtilbud gir grobunn for et godt oppvekstmiljø, og spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid.

Kommunen som støttespiller

Alle frivillige organisasjoner gjør en viktig innsats. Men organisasjoner mister medlemmer, og noe av den frivillige ånden står for fall. Lag og foreninger sliter med rekrutteringen, spesielt av ledere. Det er økt krav til kompetanse og kvalitet på tilbudene. Gjennom dette målet ønsker kommunen å være en støttespiller og samarbeidspartner for å øke kompetansen i lag og foreninger, og for å opprettholde en god dialog/samarbeid mellom de ulike partene. Høylandet kommune ønsker å være tilgjengelig og behjelpelig for lag og foreninger.

Kulturmidler tildeles lag og foreninger etter vedtatte retningslinjer. Aktivitetsstøtte til lag og foreninger, tilskudd til ulike kulturelle formål, er investeringer som gir verdiskapning til lokalsamfunnet.

Tiltak:

Gjennomføre MOT sine motivator skoleringer for lag og foreninger
Legge til rette for enkel søkning på kulturmidler
Høylandet kommune informerer om ulike tilskuddsordningen

 • Høylandet kommune motiverer til kompetanseheving
 • Høylandet kommune bidrar til gjennomføring av en årlig kulturvokko-kulturhappening i kommunen
 • Tildeler kulturmidler i Høylandet kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gjennomføre MOT sine motivator skoleringer for lag og foreninger
  • Legge til rette for enkel søkning på kulturmidler
  • Høylandet kommune informerer om ulike tilskuddsordninger
  • Abonnere på Tilskuddsportalen
  • Høylandet kommune utarbeider en elektronisk kulturkalender
  • Høylandet kommune motiverer til kompetanseheving
  • Høylandet kommune bidrar til gjennomføring av en årlig kulturvokko-kulturhappening i kommunen
  • Arrangere «OppoinjDaga» i samarbeid med Norsk Revyfestival
  • Revisjon av retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Høylandet kommune
  • Friluftslivets År-kommune – Høylandet kommune som tilrettelegger