Hukommelsesteam Høylandet kommune

Sol

 

Kjenner du noen som….

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar hendelser
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetsstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

 

Hvorfor er utredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Legge til rett hjemmesituasjon for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Hukommelsesteamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartleggings- og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging og veiledning av pasient og pårørende
 • Veiledning til helsepersonell
 • Dagtilbud

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktet kontakt.
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Kontaktinformasjon:

Reidun Bach Lona; 95283329 (tirsdag og torsdag). reidun.bach.lona@hoylandet.kommune.no

Åse Løvmo; 95283329 (tirsdag og torsdag).

Anne Toril Brøndbo;  41861003 (tirsdag).  anne.brondbo@hoylandet.kommune.no

Hilde Larssen, avdelingsleder pleie – og omsorg: 74324931, 41437872 hilde.larssen@hoylandet.kommune.no

 

 

 

                                                                                              ….Hvis æ blir gammel stiv å sløv,

                                                        Å ikke tar vare på mæ sjøl,

                                                        Hvis hælsa mi svikte og ailt bli tull,

                                                        Æ kjæm mæ itj ut før søpla e full,

                                                        Hvis æ sjer et dyr som ikke finns,

                                                        Rote bort ting å går mæ vill,

                                                        Trængs ei haind, hjælpe du mæ da?

                                                        (tekst: Frode.B. Aarsbog)