Grensejustering

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser (mindre endringer) eller overføre areal (større endringer) mellom eiendommene. Du kan be om mindre justeringer eller kreve oppretting i matrikkelen dersom du mener det er gjort feil i tidligere føringer.

 

Skjema

Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen