Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

POSOM-gruppe

POSOM-gruppe

Psykosoial krisegruppe - POSOM
Psykosoial krisegruppe - POSOM
Stilling/etat Navn Tlf
Leder Kommunalsjef helse og omsorg Bernt Harald Opdal 97521096
Nestleder fagleder rus/psykiatri Marianne Amdal Tørring 91620286
Fagkoordinator hjemmetjenesten Else Pedersen 46862520
Ledende helsesøster Lena Almås 90793183
Psyk.sykepleier Reidun Bach Lona 95283329
Avdelingsleder pleie og omsorg Rolf Sturla Velde 97410920
Spesialsykepleier Ann Jorun Okstad 992 61 009
Kommuneoverlege Gerd Niebelschüts 74324900
Sekretær Grethe Årsandøy 99468854
Til toppen