POSOM-gruppe

Psykosoial krisegruppe - POSOM

Psykosoial krisegruppe - POSOM
Stilling/etat Navn Tlf
Leder Kommunalsjef helse og omsorg Frode Grevskott 97000889
Nestleder fagleder rus/psykiatri Marianne Amdal Tørring 91620286
Sykepl.hjemmesykepleien Else Pedersen 46862520
Fagleder helsestasjon Ann Kristin Vold 91551588
Sykepleier legekontor Joar Haugan 74324900
Avdelingsleder pleie og omsorg Marte Hegge Berg 47618581
Spesialsykepleier Ann Jorun Okstad 99261009
Kommuneoverlege Maren Gartland 74324900
Sekretær Grethe Årsandøy 99468854
NAV Midtre-Namdal Namsos Marthe Mosand Viken 41215695
Kirkeverge Randi Skarland 46920142