Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

POSOM-gruppe

POSOM-gruppe

Psykosoial krisegruppe - POSOM
Psykosoial krisegruppe - POSOM
Stilling/etat Navn Tlf
Leder Kommunalsjef helse og omsorg Bernt Harald Opdal 97521096
Nestleder fagleder rus/psykiatri Marianne Amdal Tørring 91620286
Fagkoordinator hjemmetjenesten Else Pedersen 46862520
Ledende helsesøster Lena Almås 90793183
Psyk.sykepleier Reidun Bach Lona 95283329
Avdelingsleder pleie og omsorg Rolf Sturla Velde 97410920
Spesialsykepleier Ann Jorun Okstad 992 61 009
Kommuneoverlege Gerd Niebelschüts 74324900
Sekretær Grethe Årsandøy 99468854
Til toppen