Formannskapet - Møte i Namdalstinget

Sakliste publiseres en uke før møtedato.

Endringer i møtedato- og tidspunkt kan forekomme.

Ta kontakt med servicekontoret ved spørsmål!

Dato
8. november 2024
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Namsos

Arrangør

Namdal regionråd