Konstituerende møte - kommunestyret

Dato
26. oktober 2023
Tid
19:00 - 23:00
Sted
Administrasjonsbygget