Høylandet kommune

 

Få en enkel helsesjekk og bidra til viktig forskning!

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3 kommer nå til Høylandet kommune. Målet er å finne ut hvordan det står til med helsa til befolkningen. Ved å delta kan du få interessante opplysninger om din egen helse samtidig som du bidrar til viktig forskning! 
Alle mellom 40-79 år som er bosatt i Høylandet inviteres til å delta i undersøkelsen. Du får en invitasjon i posten og deltar ved å svare på et spørreskjema og møte opp til fysiske undersøkelser der du får en enkel sjekk av helsa di. Når du deltar, får du svar på en del av målingene med en gang. Det kan være viktig informasjon om egen helse som du får med deg.  
SAMINOR 3 skal gi et bilde av hvordan befolkningen i kommunen har det. Det kan brukes til å kunne fremme god helse og lage bedre helsetjenester. Derfor er ditt bidrag svært verdifullt!
SAMINOR 3 er på Høylandet sykehjem fram til 13. desember. Vi har åpent på hverdager mellom kl. 09.00 - 16.30 og langåpent tirsdager og torsdager til 18.00. 
Bli med på stasjonen: https://tv.nrk.no/se?v=DKTL98102423&t=447s
www.saminor.no

 
Mer info her (PDF, 130 kB)

  

Politikk, samfunn og organisasjon

Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske saker, ansatte og høringer.

Hva skjer?

Vernepleier - 100 % fast stilling fra 01.08.2022

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 160 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  
 
På skolen vår arbeider aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. 

Arbeidsoppgaver 

Stillingen skal bidra til at tilbudet til elever med særskilte behov blir helhetlig og i tråd med faglige tilrådinger. Stillingen vil være både i skole og på SFO. 

Ønskede kvalifikasjoner:  

Vernepleier, eller annen relevant høyskoleutdanning. 
Ønskelig med relevant erfaring fra lignende arbeid i skole.  
Tegnspråkkompetanse  
Menn oppfordres til å søke 

Personlige egenskaper 

- støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon. 
• være en god relasjonsbygger,  
• evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner 
• kunne se «hele «eleven  
• en tydelig voksen med gode omsorgsevner. 
• er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig 
• kan jobbe strukturert og planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer 

Vi tilbyr 

Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling. 
Stillingstype: Fast dagtid (37,5 t arbeidsuke) 
Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen 
Gode pensjonsordninger

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få hos rektor Eskil Skarland tlf. 916 39 441  eller epost: eskil.skarland@hoylandet.kommune.no
 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
 For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9) 

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema

Søknadsfrist: 28. april 2022

Til toppen