Betalingssatser i musikk- og kulturskolen

 

Betalingssatser musikk- og kulturskolen

Priser for 2023. Gruppeundervisning - flere enn 6 elever: kr 1184 pr semester. Ingen søskenmoderasjon. Undervisning voksne: kr 4.100,- pr semester. Ingen familiemoderasjon. Tapt undervisning godskrives mred kr 69,- pr undervisningstime-
Betalingssatser musikk- og kulturskolen
1. elevplass 2. elevplass 3. elevplass 4. elevplass
3348 2679 2176 2176