Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Skatter og avgifter

Betalingssatser i musikk- og kulturskolen

 

Betalingssatser musikk- og kulturskolen
Betalingssatser musikk- og kulturskolen
1. elevplass 2. elevplass 3. elevplass 4. elevplass
2970 2375 1930 1930
Priser for 2021. Gruppeundervisning - flere enn 6 elever: kr 1050 pr semester. Ingen søskenmoderasjon. Undervisning voksne: kr 4.100,- pr semester. Ingen familiemoderasjon. Tapt undervisning godskrives mred kr 69,- pr undervisningstime-

 

Til toppen