Trafikksikkerhetsutvalget 2019-2023

Trafikksikkerhetsutvalget 2015 - 2019
Medlemmer
Leder Mona Hellesø
Nestleder Per Ivar Aavatsmark
Olav M. Grongstad
Kjerstin Tyldum
Lornts Mørkved Romstad
Varamedlemmer:
Arne Jonny Rosendal
Linn Therese Bratland
Ingvar Lunde