Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2017-2019

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2019 - 2023
Medlemmer
Leder Bjørn Ingvar Kjølstad
Nestleder Trond Helge Aarmo
Karen Mo Røli
Varamedlemmer
Olaug Skogmo
Arne Jostein Amdal
Kristin Marie Brembu