Næringsfondet 2019-2023

Næringsfondet 2019 - 2023
Medlemmer
Hege Nordheim-Viken
Jo Arne Kjøglum
Sverre Lilleberre
Rita Rosendal
Rune Kristian Grongstad
Mona Hellesø
Tommy Tørring