Fjellstyret 2019-2023

Fjellstyret 2019 - 2023
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Leder Jo Arne Kjøglum Sverre Lilleberre
Nestleder Haldis Dahl Mona Hellesø
Rita Rosendal Kristoffer Lona
Tommy Tørring Rune Kristian Grongstad
Lars Toven Arnt Ove Toven