Eldrerådet & rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Fellesråd for eldre og mennesker

Fellesråd for eldre og mennesker
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Rune Kristian Grongstad Mona Hellesø
Dagrun Fjerdingen Sverre Lilleberre
Johannes Flakken Gunni Grannes Solem
Kari Mørkved-Romstad Trond Aarmo
Johannes K Okstad Marita Valmo
Haldis Dahl, leder Eivind R. Fiskum
Anne Børstad Kristin Marie Brøndbo