Strategi for Naturmangfold

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommunens forslag til Strategi for Naturmangfold ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. formannskapets vedtak i møte 20.04.2023 - sak 17/2023.

Forslag til Strategi for Naturmangfold for Høylandet kommune følger vedlagt, og kan også ses på kommunens hjemmeside www.høylandet.kommune.no.

 

Høringsfrist er satt til 28. juni 2023, og eventuelle høringsuttalelser kan sendes til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller postmottak@hoylandet.kommune.no.

 

Forslag til Strategi for Naturmangfold (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll fra formannskapets behandling 20.4.2023. (PDF, 71 kB)