Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunsdel

Høylandet kommune  -  Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel høring

Kunngjøring


Formannskaps sak 17/20 av 3. april
Med henvisning til Plan- og bygningsloven (Pbl.) §11-13, legges forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse setter til 6 uker fra dato for utlegging.

Igangsetting av planarbeid varsles samtidig med at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelsene sendes Høylandet kommune, Vargeia 1   7877 Høylandet, eller til postmottak@hoylandet.kommune.no innen høringsfristen 18.mai 2020.

Til toppen