Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Ekstremværet Frank når oss, og ventes ikke være over før lørdag 23. januar.

Vi oppfordrer alle til å sikre løse gjenstander! 

Ved utfall av strøm; kontakt Tensio, tlf 74 12 15 00 

Ved hindringer på fylkesvegene; kontakt vegtrafikksentralen, tlf 175 

Ved hindringer på kommunevegene: ring teknisk vakt; tlf 907 78 728 

Skulle mobilnettet falle ut, finnes det satelittelefon på vaktrommet på sykeheimen. 

 

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Planprogram for kommuneplanens samfunsdel

Høylandet kommune  -  Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel høring

Kunngjøring


Formannskaps sak 17/20 av 3. april
Med henvisning til Plan- og bygningsloven (Pbl.) §11-13, legges forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse setter til 6 uker fra dato for utlegging.

Igangsetting av planarbeid varsles samtidig med at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelsene sendes Høylandet kommune, Vargeia 1   7877 Høylandet, eller til postmottak@hoylandet.kommune.no innen høringsfristen 18.mai 2020.

Til toppen