Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2034

I hht. plan- og bygningslovens § 11-14 tas kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2034 for Høylandet kommune opp til behandling.

Utkast til plan er lagt ut til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 08.05.2023 – 18.06.2023.

Eventuelle uttalelser sendes Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877  Høylandet, eller på epost til postmottak@hoylandet.kommune.no.  Høringsfristen er satt til 18. juni 2023.

Kommunedirektøren
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2034 (PDF, 38 MB)

Protokoll fra formannskapets behandling 05.05.23 (PDF, 133 kB)

Kommuneplans samfunnsdel 2023 - 2034 - Høringsforslag (PDF, 86 kB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032 - visjoner og fokusområdet - KS sak 42/22 (PDF, 90 kB)

Kunnskapsgrunnlag for nærings- og samfunnsutvikling (PDF, 8 MB)

Kommunebildet Høylandet 2022 (PDF, 47 MB)

Folkehelseprofil 2022 - Høylandet (PDF, 2 MB)

Adresseliste (PDF, 104 kB)