Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Ekstremværet Frank når oss, og ventes ikke være over før lørdag 23. januar.

Vi oppfordrer alle til å sikre løse gjenstander! 

Ved utfall av strøm; kontakt Tensio, tlf 74 12 15 00 

Ved hindringer på fylkesvegene; kontakt vegtrafikksentralen, tlf 175 

Ved hindringer på kommunevegene: ring teknisk vakt; tlf 907 78 728 

Skulle mobilnettet falle ut, finnes det satelittelefon på vaktrommet på sykeheimen. 

 

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Høylandet kommune

Høring - Verdisetting og kartlegging av friluftsområder i Høylandet kommune

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, er friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Verdisetting og kartlegging av friluftsområdene i kommunen er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og  ivareta arealer for friluftslivet.

Har du innspill ? Høringsfrist 4 mai.

Send ditt innspill til:  Høylandet kommune, Vargeia, 7877  Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no

Kartlegging og verdisetting har fulgt en nasjonal metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Høringsforslaget i kartet  er offentliggjort på Naturbase.no.  Temakartet på friluftsliv har ingen juridiske bindinger og derfor heller ikke de samme kravene til høring som saker etter plan- og bygningsloven.

Verdisettingen og kartleggingen er nyttig informasjon som blir benyttet i den framtidige arealplanleggingen i Høylandet  kommune og i kommunens arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv.

Vedlegg: 

Til toppen