Handlingsplan med økonomiplan 2021 - 2024 inkl årsbudsjett for 2021

Formannskapets forslag til handlingsplan med økonomiplan for perioden 2021 – 2024 inkl. forslag til årsbudsjett for 2021 med prisjusterte avgifter og betalingssatser for 2021 er utlagt til offentlig gjennomsyn ved servicekontoret i tidsrommet 01.12.2020 - 15.12.2020, 
Eventuelle uttalelser til planen og årsbudsjettet må være mottatt Høylandet kommune innen tirsdag 15.12.20 kl 12:00.

Formannskapets innstilling i sak 58/20 Handlingsplan med økonomiplan 2021 - 2024 inkl årbudsjett for 2021 (DOCX, 37 kB)

Handlingsplan med økonomiplan 2021 - 2024 (PDF, 6 MB)

1. Kompetanseplan for 2021

2. Høylandet kirkelige fellesråd sak 32/2020 - økonomiplan for 2021 - 2024 (PDF, 681 kB)

3. Avsetning og bruk av fond i 2021 (PDF, 57 kB)

4. Kommunale avgifter- og betalingssatser for 2021
    4.1 Diverse betalingssatser (PDF, 100 kB)
    4.2 Betalingssatser for barnehage, SFO og musikkskole (PDF, 440 kB)
    4.3 Vaksinering - betalingssatser for 2021 (PDF, 335 kB)
    4.4 Betalingssatser for pleie og omsorg, salg fra kjøkken (PDF, 464 kB)
    4.5 Kommunale avgifter for vann- og avløp, feiing, renovasjon og slamtømming   (PDF, 2 MB)
   4.6 Husleiesatser og utleie av ulike rom (PDF, 2 MB)
   4.7 Gebyrregulativ for byggesaker (PDF, 603 kB)
   4.8 Gebyr etter matrikkelloven (PDF, 2 MB)

5. Det interne arbeidsbudsjettet for 2021
    5.1 Investeringsbudsjettet for 2021 (PDF, 47 kB)
    5.2 Driftsbudsjettet for 2021 (PDF, 763 kB)