Eliasmoen Massetak


OFFENTLIG ETTERSYN FOR
DETALJREGULERING ELIASMOEN MASSETAK. GNR 104 BNR 8 I HØYLANDET
KOMMUNE.


I henhold til  plan- og bygningsloven § 12-3 varsles høring av 
reguleringsplan for eiendommen 104/8 i Høylandet kommune.

Høylandet formannskaps vedtok i sak 28/21 at planforslag med Plan-Id 202001; «Detaljreguleringsplan for Eliasmoen massetak» kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Formålet med planen er å legge tilrette for økt uttak av masser ved grusforekomsten på Eliasmoen, Kongsmoen. 

Dokumenter i saken finner du her:

Forslag til plankart: Vedlegg 01-18044-Reguleringsplankart-A2-L (PDF, 2 MB)

Forslag til planbestemmelser: Vedlegg 02-18044-Reguleringsbestemmelser (PDF, 932 kB)

Planbeskrivelse: 18044-Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Støyberegning: Vedlegg 11-Støyberegning for Eliasmoen massetak (PDF, 6 MB)

Risikoanalyse: Vedlegg 12 ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Innspill til planoppstart: 

Vedlegger også fastsatt planprogram.

Fastsatt planprogram (rev.dato 01.05.2021) (PDF, 3 MB)

For spørsmål til saken kan Teknisk sjef Johan Grongstad kontaktes; johan.grongstad@hoylandet.kommune.no, tlf 416 60 483.

Innspill bes sendt postmottak@hoylandet.kommune.no innen 10.09.2021