Formannskapets medlemmer 2019 - 2023

Senterpartiet:

Hege Nordheim-Viken

Jo Arne Kjøglum

Sverre Lilleberre

Rita Annie Rosendal

Arbeiderpartiet:

Rune Kristian Grongstad

Mona Elise Hellesø

Tommy Tørring