Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Tilskudd til planting 2020

Tilskudd til planting 2020

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført og det kreves ikke forhåndssøknad.
Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020. 
Søknad om ekstraordinært tilskudd, eventuelt ordinært plantetilskudd og søknad om refusjon av skogfond gjøres da samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer. 
Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier kommer ikke inn under ordningen med sentralt plantetilskudd, og må, i forståelse med skogeier, få dekket sine merkostnader gjennom faktura til skogeier, jfr. forskriften §2. 

Les mer på: www.landbruksdirektoratet.no

Ekstratilskuddet er på kr. 1.30 pr. nedsatt plante som kommer i tillegg til det kommunale tilskuddet på kr. 1.50, så dere oppfordres til å benytte dere av denne muligheten og får gjennomført planting (ny- og suppleringsplanting) i løpet av vårsesongen.

Til toppen