Hjort- og elgbørsen for 2020 - se nedenfor tabellen for bilder.

Hjort- og elgbørsen for 2020 - se nedenfor tabellen for bilder.

Hjort- og elgbørsen 2020
Dato Type Skytter Vald
02.09. Hjortehind Johannes Rosendal Vikan Rosendal Jaktlag
03.09. Spissbukk Jogeir Saur Hammer/Mørkved/Aavatsmark
05.09. Fjorhind Steinar Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
14.09. Spissbukk Jogeir Saur Hammer/Mørkved/Aavatsmark
18.09. Hjortehind Arve Rosendal Rosendal Jaktlag
20.09. Hind Jogeir Saur/ Steinar Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
25.09. Fjorku Bjørnar Johannessen Aune/Aar/Aarmo
25.09. Fjorku Kristine Alte Almås Brembu Jaktlag
25.09. Fjorokse Birger Aarmo Aune/Aar/Aaarmo
25.09. Okse 13 spir Bård Arne Mjøsund Hognes Jaktlag
25.09. Fjorokse Roger Johansen Eid/Edsmoen
25.09. Fjorku Ketil Sørvik Eid/Eidsmoen
25.09. Fjorokse Oddvar Aardal Lona
25.09. Fjorokse Stig Lasse Rosendal Rosendal Jaktlag
25.09. Fjorokse Ola Lauve Skarland/Kjøglum
25.09. Fjorokse Jørgen Sagvik Aune/Aar/Aarmo
25.09. Fjorokse Håkon Olsen Valmo Kjølstad
25.09, Ku Knut Erik Elstad Grongstad Jaktlag
25.09. Ku 2,5 år Anders Thorheim Hognes Jaktlag
25.09. Fjorokse Magnus Brøndbo Almås 1
26.09. Fjorokse Lasse Saur Hognes Jaktlag
26.09. Fjorokse Jon Håvard Dahl Grongstadnesset Jaktfelt
26.09. Fjorokse Atle Grongstad Grongstadnesset Jaktfelt
26.09. Fjorku Joar Aspås Romstad Jaktlag
26.09. Ku - 2,5 år Hallgeir Flasnes/Knut Arne Almås Tyldum/Okstad/Børstad
26.09. Fjorokse Arve Rosendal/Johannes Rosendal VIkan Rosendal Jaktlag
26.09. Eldre ku, 117 kg Johannes Rosendal Vikan Rosendal Jaktlag
26.09. Okse - 7 spir Bjørnar Blengsli Eid/Eidsmoen
26.09. Okse Carl Henrik Haugen Flått jaktlag
26.09. Fjorokse Pål Joar Ertsaas Flått Jaktlag
26.09. Okse 10 spir Knut Åge Lande Kjølstad
26.09. Ku 119 kg Karn Marita Johannessen Aune/Aar/Aarmo
26.09. Ku 138 kg Stian Arntzen Hammer/Mørkved/Aavatsmark
26.09. Fjorku Lornts Mørkved Hammer/Mørkved Aavatsmark
26.09. Kalv Lars Kristiansen Halbostad
26.09. Ku Knut Erik Elstad Grongstad Jaktlag
26.09. Okse 150 kg Anders Hammer Strømman Hammer
27.09. Okse 12 spir Kristine Alte Almås Brembu Jaktlag
27.09. Fjorku Morten Brøndbo Øie 1
27.09. Fjorku Roy Monsen Haugen/Realf Helgesen Øie 1
27.09. Fjorku Inger Lise Brøndbo Kjølstad Hognes Jaktlag
27.09. Kalv Leif Olav Rosendal Rosendal Jaktlag
27.09. Fjorokse Arve Rosendal Rosendal Jaktlag
27.09. Kalv Jørgen Sagvik Aune/Aar/Aarmo
27.09. Fjorokse Lornts Mørkved Hammer/Mørkved/Aavatsmark
27.09. Fjorokse Øyvind Magnus Grongstad Grongstadnesset
27.09. Okse Tor Kristian Årsandøy Brembu Brembu Jaktlag
27.09. Fjorokse Ole Jo Brembu Brembu Jaktlag
27.09. Fjorku Ragna Saur/Rune Kristian Grongstad Hognes Jaktlag
27.09. Kalv Ulrik Brøndbo Tyldum/Okstad/Børstad
27.09. Okse 8 spir Ola Andreas Romstad Almås 2
27.09. Fjorokse 4 spir Bjørnar Blengsli Eid/Eidsmoen
27.09. Kalv Jakob Skarstad Grongstad Jaktlag
27.09. Fjorokse Sturla Kjøglum Grongstad Jaktlag
27.09. Kalv Ingun Flåt Flått Jaktlag
28.09. Fjorhind Leiv Helsingen Hammer/Mørkved/Aavatsmark
28.09. Fjorokse Joar Haugan Øie Jaktlag
28.09. Okse 12 spir Stig Lasse Rosendal og Arve Rosendal Rosendal Jaktlag
28.09. Ku Tor Erik Wibe/Ivar Skarland Råm Jaktlag
28.09. Fjorokse Jørn Pedersen Grongstadnesset
28.09. Fjorokse Bjørn O. Kringen Flått Jaktlag
28.09. Okse Alf Mjøsund Flått Jaktlag
28.09. Kalv Ole Jo Brembu Brembu Jaktlag
28.09. Ku Oliver Øie Berntsen Halbostad Jaktlag
28.09. Fjorku John Aasen Romstad Jaktlag
28.09. Okse 5 spir John Martin Kjølstad Lervåg Kjølstad Jaktlag
28.09. Ku Sivert Saur Lona
28.09. Kalv Sivert Saur Lona
28.09. Okse 4 spir Odd Kaldefoss Halbostad Jaktlag
28.09. Okse 3 spir Egil Solli Hammer/Mørkved/Aavatsmark
29.09. Fjorokse Tor Kristian Årsandøy Brembu Brembu Jaktlag
29.09. Tvillingkalv Johannes Grongstad Almås 1
29.09. Okse 4 spir Bjørnar Johannessen Aune/Aar/Aarmo
29.09. Fjorku 130 kg Olav E. Grongstad Grongstad Jaktlag
29.09. Fjorokse Truls Kjøglum Hjellsand Tyldum/Okstad/Børstad
29.09. Hjort 5 spir Marius Kjøglum Hjellsand Kjølstad Jaktlag
29.09. Fjorku Jørn Pedersen Grongstadnesset Jaktlag
29.09. Kalv Helge Gundersen Grongstadnesset Jaktlag
30.09. Okse 9 spir Hallgeir Flasnes Tyldum/Okstad/Børstad
30.09. Okse 6 spir Vidar Grongstad Øie Jaktlag
30.09. Kalv Alf Mjøsund og Bård Arne Mjøsund Hognes Jaktlag
30.09. Fjorokse Nils Olav Kjølstad Kjølstad Jaktlag
01.10. Fjorokse Agnes Øie Haugan Øie Jaktlag
01.10. Fjorku Ulrik Brøndbo Råm Jaktlag
01.10. Fjorokse Tor Erik Wibe Råm Jaktlag
02.10. Okse 9 spir Sondre Flått Almås Jaktlag
02.10 Fjorku 105 kg Steinar Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
02,10. Fjorokse 2 spir Martin Mjøsund Hognes Jaktlag
02.10. Fjorokse Magne Olav Sellæg Tyldum/Okstad/Børstad
02.10 Kalv Kjetil Kjølstad Vika Jaktlag
03.10. Kalv Joar Aspås Romstad Jaktlag
03.10. Fjorku Ane Myrvold Strømman Hammer Jaktlag
03.10. Okse 5 spir Knut Arne Almås Tyldum/Okstad/Børstad
03.10. Okse 8 spir Eivind Fiskum Råm Jaktlag
03.10. Fjorokse 108 kg Lornts Mørkved Hammer/Mørkved/Aavatsmark
03.10. Kalv John Martin Kjølstad Lervåg Kjølstad Jaktlag
03.10. Okse 6 spir Harald Økstad Tyldum/Okstad/Børstad
04.10. Fjorku Ole Jørgen Kjøglum Almås Jaktlag
04.10. Kalv Marius Vold Vika Jaktlag
04.10. Tvillingkalv Magne Olav Sellæg Tyldum/Okstad/Børstad
05.10. Okse 6 spir Eln-Marie Vingen Øie Jaktlag
06.10. Okse 10 spir Stein Ove Skogen Øie Jaktlag
06.10. Fjorku Johannes Grongstad Almås Jaktlag
07.10. Fjorku Lornts Arthur Mørkved-Romstad Romstad Jaktlag
07.10. Fjorokse 2 spir Marius Kjøglum Hjellsand Bjørlia Jaktlag
10.10. Okse 4 spir Arnstein Kjøglum Bjørlia Jaktlag
10.10. Fjorokse Knut Aril Skarland Råm Jaktlag
10.10. Okse 2 spir Knut Arne Almås Tyldum/Okstad/Børstad
10.10. Okse 8 spir Johan Moe Romstad Romstad Jaktlag
10.10. Okse 11 spir Egil Solli Hammer/Mørkved/Aavatsmark
11.10. Okse 5 spir Ole Jørgen Kjøglum Almås Jaktlag
11.10. Kalv Anders Skarland Råm Jaktlag
11.10. Fjorku Steinar Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
12.10. Fjorku Truls Kjøglum Hjellsand Bjørlia Jaktlag
12.10. Kalv Hallstein Tødås Vika Jaktlag
13.10. Kalv Signy Vika Jaktlag
13.10. Fjorku Sturla Kjøglum Grongstadnesset
14.10. Kalv Jogeir Saur Tyldum/Okstad/Børstad
14.10. Okse 18 spir Trond Sagvik Aune/Aar/Aarmo
16.10. Tvillingkalv Konrad Grongstad Bjørlia Jaktlag
16.10. Kalv Erik Tyldum Tyldum/Okstad/Børstad
16.10. Kalv Steinar Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
16.10. Fjorokse Knut Mørkved Hammer/Mørkved/Aavatsmark
16.10. Kalv Eivind Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
17.10. Fjorku Lornts Mørkved Hammer/Mørkved/Aavatsmark
17.10. Ku 122 kg Liv Aavatsmark Hammer/Mørkved/Aavatsmark
17.10. Hind Erling Lundstadsveen Eid/Eidsmoen
17.10. Fjorokse Odin Vika Jaktlag
17.10. Kalv Jo Magne Tyldum Tyldum/Okstad/Børstad
19.10. Okse 3 spir Jan Einar Dahl Grongstad Jaktlag
19.10. Kalv Raymond Saur Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
kommer senere Ku Kjetil Lingjerdet Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
kommer senere Okse 6 spir Erlend Okstad Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
kommer senere Fjorokse 2 spir Stein Erik Saur Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
kommer senere Okse 2 spir Stein Erik Saur Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
kommer senere Kalv Jan Magne Raaum Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
kommer senere Fjorokse Erlend Okstad Kongsmo/Bjøråa/Løkholmen
21.10. Okse 7 spir Sturla Kjøglum Grongstadnesset
23.10. Ku Ulrik Brøndbo Tyldum/Okstad/Børstad
24.10. Oksekalv Alf Mjøsund Bjørlia Jaktlag
24.10. Fjorku Magnus Brøndbo Almås Jaktlag
24.10. Fjorokse Bård Håvard Viken Vika Jaktlag
26.10. Kalv John Berntsen Hammer/Mørkved/Aavatsmark
26.10. Ku Georg og Lone Mjøsund Hammer Jaktlag
27.10. Okse 3 spir Steinar Korsmo Hammer/Mørkved/Aavatsmark
27.10. Hind John Berntsen Hammer/Mørkved/Aavatsmark
27.10. Bukk 6 spir Jogeir Saur Hammer/Mørkved/Aavatsmark
28.10. Ku John Berntsen Hammer/Mørkved/Aavatsmark
31.10. Fjorokse Silje Merethe Brøndbo Brembu 2
31.10. Fjorokse Magnus Brøndbo Øie 1 Jaktlag
31.10. Okse 12 spir Steinar Fiskum Hammer/Mørkved/Aavatsmark
31.10. Fjorokse Kjetil H. Vika Jaktfelt
03.11. Bukk 10 spir Jan Einar Dahl Eid/Eidsmoen Jaktlag
07.11. Kalv Ulrik Brøndbo Øie Jaktlag
08.11. Tvillingkalv Lars Magnus Almås Øie Øie Jaktlag
08.11. Okse 7 spir Lasse Saur Hammer/Aavatsmark/Mørkved
08.11. Fjorku Knut Åge Lande/Karl Sigurd Kjølstad Kjølstad Jaktlag
12.11. Fjorku Erling Lundstadsveen Eid/Eidsmoen
13.11. Okse 8 spir Arnstein Kjøglum Bjørlia Jaktlag
14.11. Ku og kalv Per Tore Brunæs Eid/Eidsmoen
14.11. Okse 5 spir Knut Aril Skarland Råm Jaktlag
14.11. Fjorokse Sturla Kjøglum Brembu 2
14.11. Okse 7 spir Arne K Vika Jaktlag
15.11. Okse 15 spir Magnus Aavatsmark Hammer/Aavatsmark/Mørkved
21.11. Fjorokse 3 spir Marius Kjøglum Hjellsand Bjørlia Jaktlag
28.11. Hjort 8 spir Bjørnar Johannessen Aune/Aar/Aarmo
29.11. Hjort 8 spir Bjørnar Johannessen Aune/Aar/Aarmo
29.11. Fjorokse Stig O. Barlien Vika Jaktlag
30.11. Fjorku Erling Lundstadsveen Eid/Eidsmoen
01.12. Hjortekalv Ståle Sandberg Hammer/Aavatsark/Mørkved
02.12. Hind Rune Flataas Hammer/Aavatsmark/Mørkved
11.12. Kalv 42 kg Ole Jørgen Kjøglum Hammer/Aavatsmark/Mørkved
17.12. Hjort 6 spir Jogeir Saur Hammer/Aavatsmark/Mørkved

Her finner du informasjon fra årets hjorteviltjakt.

Hjort- og elgbørsen vil bli oppdatert hver ettermiddag/kveld.

All informasjon om felte dyr og bilder sendes til Inger Sofie,

mob. 416 41 229.

 

Når det gjelder publisering av bilder, vil det vurderes nøye til hvilke bilder som legges  ut. Om dere ikke har bilder av dagens "fangst" tas det gjerne imot pene jakt- og stemningsbilder.
Totalt skal det felles ca. 200 elg og 50 hjort, så det ligger an til å bli en fyldig børs i år.

Til dere som skal ut å jakte i år - skitt jakt!

Ønsker du å se bilde for hver skytter, klikk på navnet til denne.

Nedenfor finnes en bildeserie med jakt- og stemningsbilder. Klikker du på bildene vil du få de i større format. 

Til toppen