Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Fremmede skadelige arter

Fremmede skadelige arter

Klikk for stort bilde  

Det drives bekjemping av fremmede skadelige arter i Høylandet kommune. Arbeidet finansieres gjennom statsbudsjettet. Bekjempinga gjøres mekanisk, termisk og kjemisk, med mål om best mulig effekt med minst mulig innsats. Det er krevende både med tanke på omfang og tidsperspektiv å lykkes med bekjempinga, men siden oppstart av prosjektet i 2014 ser vi en reduksjon i antall lokaliteter.

Artene som bekjempes er:

  • Lupin
  • Slirekne
  • Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme
  • Kjempespringfrø
  • Skogsjegg
  • Rynkerose

I 2019 fikk kommunen kjøpt inn en maskin for termisk bekjempelse med navn HeatWeed. Denne benytter kokende vann for å ta livet av de uønskede artene. Metoden er skånsom for miljøet, og er derfor ønsket brukt i tettbygde strøk, områder med mye persontrafikk og ved vassdrag. Det er et mål å teste ut maskinen i verneområdet Flakkan i 2020. 

Høylandet har to personer ansatt til bekjemping i sommerhalvåret. Dette er Karl Brøndbo og Georg Mjøsund. 

Til toppen