Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr bedriftshelsetjeneste til bønder over hele landet. Ordningen er i dag en del av Norsk Landbruksrådgiving. 

Vårt nærmeste kontor er i Overhalla.

Se her for mer informasjon på hjemmesiden til NLR Trøndelag.

 

Kontaktinformasjon for HMS-konsulenter i NLR

Per Olav Rian, Overhalla    Tlf. 992 98 451   per.olav.rian@nlr.no

Sandra Rian Asp, Overhalla Tlf.458 63 246   sandra.rian.asp@nlr.no