Gebyr tjenester jordbruk

 Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatser for ulike tjenester. Her følger priser for utarbeidelse av ulike planer, samt gebyr for deling etter jordloven.

Priser pr. 2019

 

Type sak
Gebyr
 
Utskrift kart farger kr 67,- pr. kart  
Utskrift kart svarthvitt             kr 10,- pr. kart  
Gjødselsplaner grunnavg. kr 500,- pr. plan + kr 15,- pr. skifte  
Jordprøvetaking Jordprøvebor lånes ut gratis, og esker får du hos oss  
Innsending av jordprøver kr 100,- pr. driftsenhet   
Bistand i forbindelse med grøfteplaner  kr 550,- pr. time   
Avløpsplan spredt bebyggelse kr 805,- pr. plan  
Utskrift kart med farger  kr 67,- pr. stk   
Utarbeidelse av kart kr 413,- pr. kart