Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Betalingstjenester og satser jordbruk

Gebyr tjenester jordbruk

 Kommunestyret vedtar hvert år betalingssatser for ulike tjenester. Her følger priser for utarbeidelse av ulike planer, samt gebyr for deling etter jordloven.

Priser pr. 2019

 

Type sak
Gebyr
 
Utskrift kart farger kr 67,- pr. kart  
Utskrift kart svarthvitt             kr 10,- pr. kart  
Gjødselsplaner grunnavg. kr 500,- pr. plan + kr 15,- pr. skifte  
Jordprøvetaking Jordprøvebor lånes ut gratis, og esker får du hos oss  
Innsending av jordprøver kr 100,- pr. driftsenhet   
Bistand i forbindelse med grøfteplaner  kr 550,- pr. time   
Avløpsplan spredt bebyggelse kr 805,- pr. plan  
Utskrift kart med farger  kr 67,- pr. stk   
Utarbeidelse av kart kr 413,- pr. kart  
     
     
Til toppen