Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 koordineres av Frivillighet Norge, og vi vil ha alle frivillige organisasjoner, kommuner og støttespillere i Norge med på laget!

Hva er frivillighetens år      

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år som involverer alle i den norske frivilligheten – hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å være med å feire VÅR DAG! 

Dagen deres kan dere bruke til det dere vil. Det viktige er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags organisasjon dere er og hva slags aktiviteter dere driver med. 

Forslag til tiltak du kan feire:    https://frivillighetensar.no/organisasjoner 

Materiell til bruk            

Tilskuddsordning 

VÅR DAG        

 

#sammenpåtur

Endelig er det Frivillighetens år 2022, og sammen skal vi få flere med og senke terskelen for deltakelse. Norsk Friluftsliv sammen med den Norske Turistforening, Nasjonalforeninga for folkehelse, Kreftforeninga og Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker at vi med signalarrangementet #sammenpåtur skal bli med å lage årets fineste – og viktigste – aktiviteter og møteplasser. 

Hvorfor #sammenpåtur?

Det å bevege seg og være ute, spesielt når vi gjør det sammen med andre mennesker, kan gi glede og bedre helse. Samtidig vet vi at dørstokkmila er lang for mange, og at ikke alle kjenner til de mulighetene og tilbudene som finnes i nærheten. Derfor inviterer vi nå ditt lag/forening, sammen med hele Norge, til å bli med å løfte sammen for å sørge for at enda flere har noen å være ute med. La oss være #sammenpåtur!

Hvordan delta?

Det er enkelt å skape et #sammenpåtur-arrangement, og dere trenger ikke å finne på nye aktiviteter. Bruk konseptet #sammenpåtur på deres allerede planlagte aktiviteter, men jobb litt ekstra for å rekruttere og invitere nye deltakere. Tenk over hvem det er som ikke deltar på deres aktiviteter i dag, og hvordan dere kan få dem med. Vi oppfordrer dere til å samarbeide på tvers av sektorer og miljøer, nettopp for å nå ut til flere og nye deltakere.

Når foregår det?

#sammenpåtur åpnes med en kick-off på Verdens aktivitetsdag 10.mai. Vi vil oppfordre til å lage lokale kick-off arrangementer samme dato, men dere inviterer som vanlig til turer og aktiviteter gjennom hele året.

Følg med for mer informasjon og oppdateringer på: www.sammenpåtur.no.