Kirkene i Høylandet

Kirkene i Høylandet

KONTAKTINFORMASJON

Åpningstid Høylandet kirkekontor: Tirsdager og torsdager kl. 08.00 – 15.30

Adresse: Høylandet kirkekontor, Vargeia 1, 7877 Høylandet

Administrasjonsbygget, i kjelleren. Handikapinngang via NAV (ring ved behov).

Sokneprest Claes B. Mørch                   954 94 938          cbmorch@gmail.com

Kirkeverge Randi Skarland                    976 43 925          randi.skarland@kirken.namdal.no

Organist Asbjørg Sellæg                       911 91 687          asbjorg@buso.no

Kirketjener Terje Grønnesby                  970 47 7 90

Kirketjener Lornts A Mørkved-Romstad  900 82 128          lornts@visitromstad.no

Til toppen