Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

Status om Hållinghallen

Status om Hållinghallen

Etter flere år med planarbeid og halvannet år med bygging er nå hallbygget endelig ferdigstilt. Mange av oss er i svært fornøyd med den endelige utformingen av bygget og håper det innbyr til mange ulike aktiviteter for innbyggere i alle aldre. 

Oppsummerer litt kort innholdet i bygget. I hovedetasjen er det idrettshall (håndballbane) som er merket opp for ulike ballspill. Tilknytta hallen er det bygd tribuner og garderobeanlegg. I inngangspartiet blir premiesamlingen til Pål Tyldum utstilt. Inngangen til tribunene er i 2. etasje samt et kjøkken, møterom og tekniske rom. I underetasjen er det en flott skytebane, styrke/treningsrom, lokale til ungdomsklubb, garderobeanlegg og diverse lagerrom. Det jobbes med at et av rommene blir et øvingsrom for musikkgrupper. I tillegg vil hallen ha en 10 meters klatre- og buldrevegg.

Etter kommunens overtakelse av bygget medio september har det blitt jobbet med å få på plass det innvendige innholdet i bygget – alt fra skilting, møblering, utstyr osv. I regi av idrettslaget og skytterlaget og en rekke enkeltpersoner, blir det gjort en kjempeinnsats med å få de ulike rommene ferdig til bruk. En fantastisk jobb blir gjort!

Hallbygget er delvis tatt i bruk men en ønsker å få på plass de ulike rommene før hallen åpnes for «full» drift den 17. november. I tiden frem til full drift er det viktig at hall åpnes/låses for de avtalte aktivitetene.  I uke 45 og 46 jobbes det med følgende:

• Ulike rom blir ferdigstilt mht. utstyr, møblering osv. Det pågår derfor dugnadsarbeid på flere rom og områder.

• Montering av klatre- og buldrevegg. Tidligere i år ble det inngått avtale med et slovensk firma om bygging av klatrevegg (et firma med betydelige erfaring i bygging av klatrevegger). Dette arbeidet pågår nå for fullt av et arbeidsteam for Slovenia. De har hatt andre arbeidsoppdrag i Norge før de kom til Høylandet og er til informasjon klarert iht. smittevernreglement. Det siste arbeidet med å ferdigstille klatre- og buldreveggen vil skje i regi av klatregruppa i IL Hållingen. 

• Premiesamling til Pål Tyldum. I uke 46 jobbes det med montering av glasskap/premieskap samt ferdigstillelse av premiesamlingen til Pål Tyldum i inngangspartiet. Dette utføres av et glassfirma samt ressurspersoner fra Museet Midt mht. selve premiesamlinga.

Med bakgrunn i høy aktivitet med å ferdigstille nevnte rom og installasjoner har en vurdert det fornuftig å avvente normal drift mht. organiserte trening i hallen til 17. november. Etter den tid vil hallen være tilgjengelig for organiserte aktiviteter (men det avventes med å holde eventuelle åpne dager).  

En rekke lag og undergrupper har spilt inn sine ønsker mht. treningstider i hallen og basert på dette er det laget en plan over treningstider. Dette er oversendt idrettslaget og vil legges ut på kommunens hjemmeside og inforskjermen i hallen. 

Vi tar i bruk Hållinghallen i et krevende koronaår og det blir svært viktig at smittevernreglene følges. Dette omfatter at alle brukere må registrere seg (både knytta til trening og dugnadsarbeid), god håndhygiene, og at en ikke besøker hallen hvis man er syk.  Retningslinjer for bruk av flerbrukshallen i henhold til Covid-19 ligger på kommunens hjemmeside. I tillegg er det forventet at de ulike aktivitetsgrenene følger retningslinjer mht. covid-19 utarbeidet av de enkelte særforbund. 

Fra kommunens side legger en vekt på å følge nasjonale retningslinjer for covid-19. Vi er i ei spesiell krevende tid og situasjonen vurderes og avklares fortløpende og en vil holde tett dialog med idrettslaget og andre lag/foreninger om mulige påkrevde endringer. 

Ønsker oss alle tillykke med å ta i bruk den flotte Hållingshallen!

Høylandet kommune, 6. november 2020

Til toppen