Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Vaksineringsprogram for Høylandet

Vaksineringsprogram for Høylandet

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. Seks beboere ved Høylandet sykeheim ble de første som fikk vaksine. 

Hvem skal få vaksine? 
På grunn av begrenset tilgang, vil det bli en prioritering av vaksinen i starten. Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet.  
Eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.   

På denne siden finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig. Her kan du også følge med vaksineringsstatistikken for Høylandet kommune. 

De nasjonale prioriteringer er som følger: 

  1. Beboere i sykeheim. 

  1. Alder 85 år eller eldre.

  1. Alder 75 til 84 år. 

  1. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18 til 64 år med særlig høy risiko. 

  1. Alder 55 til 64 år med underliggende sykdom/tilstand. 

  1. Alder 45 til 54 år med underliggende sykdom/tilstand. 

  1. Alder 18 til 44 år med underliggende sykdom/tilstand. 

I tillegg kan helsepersonell og andre kommunalt ansatte i kritiske funksjoner prioriteres. Her er det også utarbeidet nasjonale prioriteringer. 

Ut fra de vaksinedoser vi får tildelt i ukene framover vil innbyggere som er prioritert etter de nasjonale retningslinjene etter hvert bli kontaktet direkte av kommunen for tilbud om vaksinasjon.  Du vil derfor bli kontaktet av kommunen for vaksinasjon når det er din tur til å få time til vaksinering. Du får da beskjed om hvor og hvordan dette vil foregå. 

Du trenger derfor ikke kontakte kommunen for å sette deg på venteliste. Å ta vaksinen er gratis og frivillig, men det anbefales at den blir tatt. Derfor er det fint hvis dere som vet dere er i ovennevnte prioriterte gruppene (1-7), tenker igjennom om dere ønsker å ta vaksinen eller ikke,  i forkant av kommunens henvendelse til dere. 

Ut ifra tilgjengelige vaksinedoser antar vi at vi vil begynne å kontakte innbyggere i gruppe 2 til 7 i månedsskiftet januar/februar. 

Les hva Folkehelseinstituttet (FHI) skriver om koronavaksinering her. 

Hvem kan få koronavaksine? (FHI) 

Du kan kontakte oss på koronatelefonen - 469 17 811 

Det vil fortløpende blir lagt ut informasjon om vaksineringsprogrammet for Høylandet på vår hjemmeside.

Til toppen