Vaksiner

Influensavaksine 2021

Influensavaksinering i Høylandet høsten 2021.

Onsdag 27/10 kl 14:00 - 17:00 på Legekontoret

Mandag 1/11 kl 14:00 - 17:00 på Legekontoret

Du behøver ikke bestille time - møt opp og vent på tur.

Hvem får tilbud om influensavaksine

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
  • nedsatt immunforsvvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og ndre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlige og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks personer med med fødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i  helse og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Betaling:
Vaksinering er gratis for alle i risikogruppene.

Til toppen