Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Skolefritidsordning (SFO)

Informasjon om SFO

SFO telefon: 481 80 422

Oppstart nytt skoleår er onsdag 12.august 2020

Åpningstider:

Mandag - fredag 07:00 - 16:30

Søknad og oppsigelse:

Søknadsfrist for SFO er 20. mai og søknaden gjelder til plassen endres eller sies opp, eller ved avslutning av 4. klasse.

De som går 3. og 4. klasse og som har rett på gratis SFO søker på samme skjema.

Endringer kan gjøres utenom søknadsfristen.

Inn og utmeldinger gjøres på elektronisk søknadskjema.

Elever som har fått innvilget SFO-plass trenger ikke å søke på nytt.  Hvis det er endringer i oppholdstiden må det søkes på nytt.  Dersom eleven ikke lenger ønsker SFO-plass, må plassen sies opp.  SFO-plassen til elever som går ut av 4. klasse sies opp automatisk.

Priser:

Betalingssatser skolefritidsordningen, pris pr mnd.
Inntil 8 timer pr uke Inntil 12 timer pr uke Inntil 16 timer pr uke Over 16 timer pr uke Kjøp av ekstra dag
kr 534 kr 820 kr 1.062 kr 1.595 kr 200
 

Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO for elever i 1. og 2. klasse 

Fra 1. 8.2020 har regjeringen innført redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ordningen skal sikre at ingen familier skal bruker mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass i 1. og 2. klasse.

For Høylandet vil dette gjelde familier med inntekt under kr 258 000,-. 

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden ved skattemelding eller lignende.  

Søknadsfrist 1. september.  

Planer og dokumenter:

Virksomhetsplan for SFO (PDF, 409 kB)

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Høylandet kommune (PDF, 123 kB)

Til toppen