Flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Vi bosetter flyktninger fra forskjellige mottak, familiegjenforeninger samt overføringsflyktninger som kommer via FN.