Beskyttelse (asyl)

Innvandrer eller flyktning?

Man skiller mellom å være innvandrere og flyktninger. Høylandet er mangfoldig og her bor både innvandrere og flyktninger, men flyktningetjenesten er en tjeneste for de som er flyktninger.