Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Info om barnehagen

Info om barnehagen

  • Høylandet barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år: Ekorn, Haren, Reven og Gaupa.
  • Åpningstid: 06:30-17:00
  • 2 smøremåltid hver dag.
  • Sommeråpent, stengt jul og påske
  • Bred faglig kompetanse, barnehagelærere i alle pedagogiske stillinger.
  • Egen spes.ped.koordinator i barnehagen

 

Du finner oss her: Vargeia 93, 7877 Høylandet

 

Samarbeidspartnere:

PPT, barnevern, Stat.ped Midt, Bup, og familieenheten ved behov og i samarbeid med foreldre/ foresatte. Samtykke foreligger før kontakt med enhetene jmf.§32 i bhg loven og §13 i forvaltningsloven.

TI_Kvello: tidlig innsats, tverrfaglig observasjon av 2 og 4 åringene i barnehagen. Observasjonsteam med representanter fra helsesøster, barnevern og PTT

Helsesøster: 4-årskontroll gjennomføres i samarbeid med barnehagen.

Skole: Forberede skolestart for 6-åringen. Egen plan for overgang barnehage-skole.
           Samtykke foreligger før overføring av informasjon, jmf § 2a i barnehageloven og § 13 i forvaltningsloven.

 

Spesialpedagogisk koordinator ved Høylandet barnehage: koordinerer samarbeid med samarbeidspartnere. Ansvar for kartlegging og igangsette tiltak før evt henvisning til hjelpeapparatet.

 

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.

Består av en foreldrerepresentant fra hver avd, en ansatt fra hver avd og 2 representanter fra kommunen, styrer er sekretær.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.

 

Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget 2021/2022

 

AVDELING

VALGT

VARA

ANSATTE

Ekorn

Anniken Skillingsås

Sindre Eriksen Skillingsås

Ragna Suar

Haren

Iver Tyldum Stine Øvereng Britt Sonja Myrmo

Reven

Inger Lise Weglo Hanne G. Saur

Anita Songe

Gaupa

Rannveig l. Berg Marte Kjøglum Mona Hjellsand

 

 

Leder; Iver Tyldum

Nestleder; Anniken Skillingsås

Politisk valgte:

  1. Sverre Lilleberre
  2. Mona Hellesø

Vara:

Anne Toril Brøndbo
Tommy Tørring

Til toppen