Stortingsvalg 2021

Stortingsvalget 2021

Stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 blir avholdt mandag 13. september

Gjennomføring av valget høsten 2021 kan bli krevende når landet er rammet av en pandemi. 
Vi vet ikke hva som skjer i forhold til lokale smitteutbrudd fremover i tid, og vi må være budd på ulike scenarier. 

Alle skal ha mulighet til stemme – valget skal tilpasses friske velgere, velgere i risikogruppen, velgere i isolasjon og de som er i karantene.
Derfor har Høylandet vedtatt at det blir 2 dagers valg med utvidet åpningstid, samt at stemmestedet for sentrum blir flyttet til Hållinghallen.

2 dagers valg  - søndag 12. september og mandag 13. september.
Tidlig stemming starter 1. juli – 9. august og forhåndsstemmingen starter 10. august.

Utvidet åpningstid idag 2. september til kl 20:00.

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret fra kl 09:00 - 15:00 fram til 10. september.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.


Hege Nordheim-Viken
Ordfører

Til toppen