Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Vernepleier/ miljøterapeut

Vernepleier/ miljøterapeut

Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleier fra 01.01.21 ved Høylandet barne- og ungdomsskole. 

Beskrivelse avdeling

Høylandet skole er en barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 173 elever og 40 ansatte.  Vi arbeider aktivt med å skape et trygt og godt skolemiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte».  Høylandet skole er en skole med MOT. 

Arbeidsoppgaver
* Stillingen skal bidra til at tilbudet til elever med særskilte behov blir helhetlig og i tråd med faglige tilrådinger, i skolen og på SFO
* Være en ressurs i skolens arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø
* Gi råd og veiledning innen fagområdet, med vekt på tidlig innsats og forebygging
* Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter

Ønskede kvalifikasjoner
Vernepleier, eller annen relevant høyskoleutdanning.

Ønskelig med relevant erfaring fra lignende arbeid i skole.
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper
- støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon
- være en god relasjonsbygger 
- evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner
- kunne se «hele «eleven 
- en tydelig voksen med gode omsorgsevner
- er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig
- kan jobbe strukturert og  planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer

Vi tilbyr
Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling.
Stillingstype: Fast dagtid (37,5 t arbeidsuke)
Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen
Gode pensjonsordninger i KLP

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9)

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 15. november 2020.

Kontaktperson: Kristin Lonmo Almaas, kommunalsjef for oppvekst og kultur, mobil: 995 46 051

Til toppen