Sykepleier/vernepleier avdeling for pleie og omsorg, natt inntil 100 % stilling

Avdeling for pleie og omsorg. 
Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. 
Høylandet sykehjem tilbyr heldøgns pleie.  Det er 20 plasser inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri. 
Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger. 
Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. 
Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. 
 

Stillingsbeskrivelse. 
Fast ansettelse i inntil 100 %, avdeling for pleie og omsorg. 
Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem som nattevakt. 

Arbeidsoppgaver: 
•    Personsentrert omsorg. 
•    Iverksetting av medisinsk behandling som f.eks blodtransfusjoner, intravenøs behandling, og smertebehandling.
•    Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand – bruk av NEWS.
•    Deltakelse i legevisitt og oppfølgingsarbeid etter denne. 
•    Legemiddelhåndtering. 
•    Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner. 
•    Målrettet miljøarbeid - tilrettelegging og planlegging av ulike beboeraktiviteter. 
•    Tverrfaglig samarbeid. 
•    Samhandling med pårørende. 
•    Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid. 
•    Oppgaver i hjemmetjenesten ved behov. 

Kvalifikasjoner. 
•    Autorisert sykepleier eller autorisert vernepleier.
•    Relevant videreutdanning vil bli vektlagt. 
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper. 
•    Må være fleksibel og løsningsorientert. 
•    Godt humør. 
•    Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner. 
•    God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger. 
•    Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig. 
•    Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende. 
•    Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger. 

Vi tilbyr. 
•    En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling. 
•    Lønn etter gjeldende tariffavtale, lønnskrav kan fremmes i søknad. 
•    Kommunen kan være behjelpelig med bolig. 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse. 
HPR-nr. oppgis i søknad. 


Kontaktperson: avdelingsleder ved Høylandet sykeheim Marte Hegge Berg, tlf. 476 18 581, e-post: marte.berg@hoylandet.kommune.no 

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema med søknadsfrist 23. april 2023.