Sykepleier/vernepleier 100%

Sykepleier/vernepleier 100%

Sykepleier/vernepleier Høylandet kommune, avdeling for pleie og omsorg. 
Fast stilling i 100%.

Om Høylandet kommune

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. 

Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser. 
Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje. 

Avdeling for pleie og omsorg
Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. 
Høylandet sykehjem tilbyr heldøgns pleie.  Det er 20 plasser inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri. 
Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger. 
Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. 
Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. 

Stillingsbeskrivelse
Fast ansettelse i 100 %, avdeling for pleie og omsorg. 
Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem i turnus. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Personsentrert omsorg. 
 • Iverksetting av medisinsk behandling som f.eks blodtransfusjoner, intravenøs behandling, og smertebehandling.
 • Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand – bruk av NEWS.
 • Deltakelse i legevisitt og oppfølgingsarbeid etter denne. 
 • Legemiddelhåndtering. 
 • Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner. 
 • Målrettet miljøarbeid - tilrettelegging og planlegging av ulike beboeraktiviteter. 
 • Tverrfaglig samarbeid. 
 • Samhandling med pårørende. 
 • Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid. 
 • Oppgaver i hjemmetjenesten ved behov. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller autorisert vernepleier.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Må være fleksibel og løsningsorientert. 
 • Godt humør. 
 • Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner. 
 • God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger. 
 • Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig. 
 • Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende. 
 • Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger. 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling. 
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale, lønnskrav kan fremmes i søknad. 
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig. 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse. 
HPR-nr. oppgis i søknad. 
Spørsmål om stillingen rettes til Marte H. Berg, avdelingsleder pleie og omsorg. 
Telefon: 47618581
Epost: Marte.berg@hoylandet.kommune.no 

Vi imøteser din elektroniske søknad med søknadsfrist 21. august 2022

Til toppen