Rektor Høylandet barne- og ungdomsskole

Vi søker etter en rektor i fast stilling. Stillingen er ledig fra 01.08.24, men senere oppstart kan avtales. Høylandet barne- og ungdomsskole består av cirka 30 ansatte og 146 elever. Det er 200% ledelsesressurs på skolen pluss teamledere.

Vi søker deg som har eleven i sentrum, og hjertet i det pedagogiske arbeidet. Som rektor er man ansvarlig for at skolen har god kvalitet i opplæringen. Du er en pådriver for det pedagogiske utviklingsarbeidet, og ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø for elevene.

Ansvarsområder:

Øverste administrative og faglige leder for skolen 
Å lede skolen etter lov og forskrifter.
Ansvar for at skolen er i pedagogisk og organisatorisk kvalitetsutvikling
Skape gode læringsprosesser og et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene.
Å skape et godt arbeidsmiljø sammen med ansatte og ansattes representanter.
Utvikling- og omstillingsarbeid for å sikre skolens oppdrag og utvikling i fremtiden
 

Kvalifikasjoner: 

Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen
Kjennskap til lov og avtaleverk
Gjerne erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
Relevant IKT-kompetanse og økonomiforståelse
Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig


Om deg:

  • Har evne til å planlegge og gjennomføre en framtidsrettet opplæring av høy kvalitet
  • Er opptatt med å jobbe systematisk med politiske vedtatte mål sammen med kommunens ledelse.
  • Har fokus på tilpasset opplæring, og evne til å tenke helhetlig rundt barns oppvekstmiljø.
  • Du er trygg i lederrollen
  • Evner å motivere og veilede medarbeidere
  • Har gode samarbeidsevner, og er en god relasjonsbygger
  • Du er inkluderende og tydelig
  • Du er utviklings -og løsningsorientert
  • Du har fokus på elevens læring, mestring og trivsel


Personlige egenskaper i tråd med skolens verdier vil bli vektlagt ved ansettelse.

Høylandet kommune ønsker at rektor har eller tar lederutdanning, og det forventes at rektor starter utdanning innen to år fra ansettelse.

Vi kan tilby:
En interessant og utfordrende lederstilling med mulighet for personlig og faglig utvikling i en kommune som satser på oppvekst.

Lønn etter avtale.

Kommunen kan være behjelpelig med bolig og evt. barnehageplass.

For spørsmål kontakt kommunalsjef oppvekst- og kultur Fredrik Steinsvik, epost: fredrik.steinsvik@hoylandet.kommune.no tlf. 920 60 289 eller 
HR-leder Knut Erik Heia, epost: knut.erik.heia@hoylandet.kommune.no tlf 477 50 189.

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema og frist settes til 10. juni 2024.